Forside Facilitering af netværk

Facilitering af netværk

Lær at facilitere netværk

Vi er tilhængere af, at bæredygtige, ambitiøse netværk skal faciliteres og ledes professionelt. Det sikrer, at deltagerne oplever, at hvert et minut giver mening for dem.

Møderne skal styres, ledes, og der skal skabes rum for inspiration, læring og feedback. Alt dette bør være afstemt med målene for det pågældende netværk.

Alle netværksgrupper har overordnet det samme mål, nemlig at få synergi til at opstå.

Professionel Netværksfacilitering

Helt overordnet om programmet

 • Opstilling af mål for netværket
 • Indsigt i, hvordan man kan facilitere et netværksmøde
 • Viden om indhold, rammer og proces for netværket
 • Kendskab til værktøjer/metoder som netværksfacilitator
 • Træning i facilitering
 • Udarbejdelse af manual/drejebog at komme i gang ud fra

Formålet med netværksfacilitering

 • Afdækning af formål, som netop dette netværk skal tilgodese
 • Opstilling af værdigrundlag
 • Specifikation af målgruppe
 • Vurdering af udbytte
 • Formulering af vision

Indhold

 • Opbygning af netværksmøder
 • Afdækning af de reelle behov hos deltagerne
 • Introduktion til “netværkskompetencer”
 • Den netværkende adfærd på kort og på lang sigt

Proces

 • Leveregler i netværk
 • Den psykologiske kontrakt
 • Det første netværksmøde
 • Det andet netværksmøde – så er man i gang!
 • Oplæg om facilitator-rollen
 • Metoder og måder at arbejde på som netværksfacilitator

Tværgående netværk og videndeling

Vi faciliterer netværk, der går på tværs af virksomheden eller organisationen. Formålet kan bl.a. kan være videndeling, at udvikle relationskulturen eller at arbejde med store virksomheder, som er fusioneret, og hvor der kan være brug for nyt fælles fodslag.

“Netværk handler ikke om, hvad du ved, men om hvad dem, du kender, ved.”

– Christian Stadil

Etablerede netværksgrupper

Vi udvikler loyalitetsprogrammer, der øger værdien af dine sponsornetværk. Mange virksomheder eller sportsklubber har en stor interesse i at pleje og udvikle deres relationer. Vi har opbygget erfaring i at udvikle og facilitere loyalitetsprogrammer, der øger værdien af jeres netværkskontakter.

Vi skaber i samarbejde med jer et loyalitetsprogram, som understøtter jeres brand-platform og værdierne. Målet kan bl.a. nås gennem øget tilfredshed blandt sponsorerne. Sådan at gentegningsprocenten bliver bedre, og der skabes langvarige relationer. Vi skræddersyr programmerne i samspil med jer. Vi kan trække på vores erfaringer med sponsornetværk fra nogle af landets førende sportsklubber, og de erfaringer deler vi med jer.

Jægersborg Allé 1D, Charlottenlund