Forside Facilitering af netværk

Facilitering af netværk

Lær at facilitere netværk

Bæredygtige, ambitiøse netværk skal faciliteres og ledes professionelt. Det sikrer, at deltagerne oplever, at hvert et minut giver mening for dem.

Møderne skal styres, ledes, og der skal skabes rum for inspiration, læring og feedback. Alt dette bør være afstemt med målene for det pågældende netværk. En facilitators vigtigste værktøjer er at lytte, spørge samt skabe tillid og god kontakt til deltagerne.

Hvad kendetegner en kompetent netværksfacilitator?

Øvelse: På en skala fra 1 til 10, hvor er du nu?

 • Du har godt med gennemslagskraft og er god til at kommunikere dit budskab.
 • Du kan afbryde af hensyn til tiden og dermed holde programmet.
 • Du kan brede diskussionen ud og kan styre diskussionen.
 • Du kan præsentere.
 • Du kan stille spørgsmål, der rykker, og kan stille de gode spørgsmål, som folk typisk ikke selv finder på.
 • Du sikrer dig, at alle er med og har øje for de tavse.
 • Du kender deltagernes ønsker og personlighed (introverte, ekstroverte).
 • Du er faglig kompetent indenfor det område, din gruppe mødes om.
 • Når der er medlemmer, der fylder for meget, kan du bringe dig selv i centrum, tage styringen og komme videre.
 • Du tager noter ved flipoveren og derved styrer en svær diskussion.
 • Du er fleksibel og ekstremt tilstede i nuet.
 • Du sørger for at få de enkelte deltagere til at hjælper de andre.
 • Du er bevidst om fastholdelsesaktiviteter - et nyt medlem skal fx inviteres til kaffemøder.
 • Du kende dine medlemmer, faciliterer mellem møderne og sætter medlemmerne sammen.

Professionel Netværksfacilitering

Netværkets DNA

Faclitering handler om, hvordan processen udføres – men facilitering handler også om at få deltagerne til at arbejde.

Som kompetent facilitator skal du kunne mestre de tre værktøjer; rammer, indhold og proces. Sammen udgør de netværkets DNA.

Det handler om at få kompetencerne i spil. Proces er styring – og bruges til at optimere og styre udbyttet. Man kan skabe rammer og indhold, men det sker ikke af sig selv, og det er her procesdelen kommer ind. 

Undervisning i netværksfacilitering

Vi underviser virksomheder og ledere i facilitering af netværk. Igennem workshops lærer du:

 • Via inspiration, viden og input at udvikle dit netværk, så det bliver helt unikt.
 • At blive en bedre netværker og blive bevidst om egne netværkskompetencer i forhold til at være rollemodel og udvikle deltagerne på dit netværk.
 • Værktøjer/metoder /øvelser at kende, som du kan benytte som netværksfacilitator.
 • At bruge modellen: Netværkets DNA - Proces, Indhold og Rammer.
 • At udarbejde din egen facilitatorhåndbog, som du kan bruge aktivt, og som løbende udvikles.

Case: Brøndby IF

Vi samarbejder med Brøndby IF om at facilitere og drive deres business partnernetværk.

Sammen med CEO Ole Palmå og salgschef Michael Lieberkind designer vi program og rammer for tre ledernetværk med fokus på hhv. strategi/ledelse, salg/marketing og HR/kommunikation.

Formålene med netværkene er at skabe en kraftfuld markedsplads for Brøndbys partnere, hvor der er mulighed for at udvikle sig som leder, skabe forretning og få adgang til helt unikke arrangementer.

Skriv eller ring direkte til Christian Stadil på cs@stadil-advice.dk eller 20 14 78 45, hvis du har spørgsmål til emnet, eller hvis du og din virksomhed ønsker undervisning i netværksfacilitering.

Case: Brøndby IF netværksfacilitering