Forside Netværk for topledere

Netværk for topledere

SA Executive Network

Mange topledere oplever fænomenet professionel ensomhed som en naturlig og uundgåelig konsekvens af deres position. Der er koldt på toppen, det er svært at finde ligeværdige og fortrolige sparringspartnere indenfor konteksten af deres egen organisation.

Toplederne har som følge heraf behov for at have et fortroligt og relevant forum. Et forum, hvor afgørende professionelle situationer og beslutninger kan drøftes uden taktiske og politiske overvejelser og uden risiko for at blotte sig.

Netværk for topledere - dit personlige advisory board

Mange topledere efterspørger et formelt og tæt netværk, hvor alle deltager på lige vilkår og er lige så konsistente i deres fremmøde som i en almindelig virksomhed. Der ligeledes kan skabe mulighed for, at professionel samhørighed opstår.

Vi har med udgangspunkt i god vejledning fra en række topledere udviklet konceptet SA Executive Network for ambitiøse topledere.

Dit udbytte ved SA Executive Network

  • Deltagelse i et fortroligt forum på maks. 8 ambitiøse topledere.
  • Mulighed for værdiskabende sparring på højeste niveau.
  • Et ekstraordinært kompetent professionelt fællesskab.
  • Dit vigtigste netværk nogensinde - hvor du glæder dig til at komme hver gang.

Dermed er netværk for topledere IKKE...

  • Et stort upersonligt netværk med høj afbuds-/udeblivelsesprocent.
  • Båret af indlæg udefra, men derimod deltagernes egne bidrag!
  • Store anlagte middage på konferencehoteller.

Bliv kontaktet og hør mere om netværket

Charlottenlund Stationsplads 2