Vilde problemer

-

Som passioneret fortaler for personlig og faglig udvikling er jeg altid på udkig efter inspirerende læsning, der kan udfordre mine tanker og berige min tilgang til ledelse. Her får du mit personlige perspektiv på bogen “Vilde Problemer” af Sigge Winther Nielsen, en bog der blev anbefalet til mig af Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen og deltager i vores ledernetværk.

Introduktion til “Vilde Problemer” af Sigge Winther Nielsen

“Vilde Problemer” er en bog skrevet af Sigge Winther Nielsen, som også har skrevet “Entreprenørstaten”. Denne nye bog fokuserer på, hvordan man som stat kan løse de største problemer gennem konkrete eksempler.

Sigge har samlet 23 forskere og praktikere, der har haft succes med at tackle meget forskellige problemer. Claus Hjortdal selv bidrager endda med sit projekt “Sammen om skolen”.

Bogen er meget nationalt orienteret, modsat forgængeren, der havde et globalt perspektiv. Alligevel er pointerne fra bogen relevante for virksomhedsledere og kan overføres til erhvervslivet.

Tre Pools: Samarbejde, forhandling og konfliktløsning

En bærende model for Sigge – som i øvrigt er tidligere vært på Deadline – er tre pools, som ”beskriver tilstande, der lever side om side og har særlige antagelser om individ og organisering”:

  1. Den grønne pool: Aktørerne forventer venlighed og har samarbejde i fokus.
  2. Den blå pool: Aktørerne forventer forhandling og friktion med fokus på egennytte.
  3. Den røde pool: Aktørerne forventer modstand og kamp med frygt i fokus.

Sigge argumenterer for, at de vilde problemer kun kan løses i den grønne pool. Dette gælder også ifølge mine egne erfaringer fra de virksomheder, vi i Stadil Advice har arbejdet med i over 25 år. Den røde pool er præget af dominans og magt, den blå pool af egne interesser, mens den grønne pool fokuserer på problemløsning.

På vores bestyrelsesuddannelse gør vi meget ud af at tale om gruppedynamikker, og mange bestyrelsers problem er netop, at de er præget af at være blå eller røde.

Mine tre strategiske råd til ledere og rådgivere

Skal bestyrelser og topledelser ikke netop fokusere på de vilde problemer og drive viden, kreativitet og de bedst mulige beslutninger frem?

Jo, er det enkle svar, og derfor må man gøre alt, hvad man kan for at skabe en grøn pool, enten i ledelsen eller i teams, som har overskuddet og viljen til at fokusere på noget større end dem selv, nemlig virksomheden i en uforudsigelig verden.

Råd 1: Skab en grøn pool for effektiv problemløsning

Det første råd fra bogen er at skabe en grøn pool i ledelsen eller i teams. Dette flugter fint med råd nr. 2 fra bogen “The Fourth Turning is Here”. En grøn pool fokuserer på samarbejde og venlighed, hvilket er essentielt for at kunne tackle vilde problemer.

Råd 2: Få styr på problemformuleringen for klar beslutningstagning

Som censor på CBS indenfor strategi, organisation og ledelse har jeg læst mange kandidatafhandlinger, og jeg ved, at problemformuleringen er afgørende. Det samme gælder i ledelseslokalet. Uden en klar problemformulering bliver det svært at tage de bedste beslutninger.

Hvis problemet opleves forskelligt, er det også svært at forestille sig, at diskussionen og beslutningerne bliver de bedste for virksomheden. De kan i stedet blive præget af tradition og hierarki, hvilket trækker beslutningsprocessen over i den blå eller røde pool.

Prøv en dag at lave en øvelse i bestyrelsen/ledelsen, hvor I drøfter et vigtigt agendapunkt: Her skriver I individuelt ned, hvad I mener, at problemet/udfordringen er. Det vil ofte vise sig, at der er forskellige opfattelser, hvilket kan hindre effektive beslutninger.

Gør jer derfor umage med problemformuleringen og vend tilbage til den igen og igen for at sikre, at I er på rette kurs.

Råd 3: Vurdér problemets vildhed og konfliktfylde for optimal strategi

Sidste råd fra bogen er at vurdere, hvor vildt og konfliktfyldt problemet er. Ud fra disse to skalaer opstår en matrix med fire forskellige interessentmodeller:

  • Makkerskabsmodellen: Bygger på partnerskab og langsigtede løsninger.
  • Indsatsstyrkemodellen: Fokus på midlertidige løsninger, ofte brugt i krisetider som pandemien.
  • Månelandingsmodellen: En fælles mission med store ressourcer og autonomi.
  • Utopia-modellen: Svær at implementere, men nødvendig i visse situationer.

Makkerskabsmodellen er stærk, fordi den bygger på, at interessenterne er partnere, og løsningen skal virke længe for alle parter.

Indsatsstyrkemodellen hviler på en matrix og midlertidig tankegang, hvor problemet er i fokus. Et godt eksempel er pandemien, som i årene 2020-2022 fyldte en hel del.

Månelandingsmodellen bygger på tanken om en fælles mission, som motiverer og begejstrer, og som vi ved, vi kun kan løse ved at tildele mange ressourcer og autonomi – ofte med en klar topstyring.

Utopia-modellen er, som navnet indikerer, svær, fordi den strider mod vores logik og den ubevidste lyst til at ”forlænge strategien med brædder”. Men netop som beskrevet i råd nr. 1 fra bogen “The Fourth Turning is Here”, er der meget, som tyder på, at mange af os kommer til at stå med behov for at træde ind i denne logik og måske endda få gjort det til en fordel eller styrke for vores organisation.

Optimisme og beredskab i usikre tider

Min pointe er, at uanset hvor svært, håbløst og uforudsigeligt det hele ser ud, er det værd at kæmpe, fordi det gælder om at være klar, når samfund, virksomheder og mennesker bliver ramt af optimisme.

Når man som os har haft virksomhed i mere end 25 år, har vi oplevet mange op- og nedture i markedet. Vi har ofte hørt bekymringen: ”Jamen, jeres branche må da være ekstra hårdt ramt”.

Vores erfaring er, at udbud og efterspørgsel følges pænt ad med en lille forsinkelse. Ja, der er måske lidt mere trangt blandt rådgiverne i starten af en lavkonjunktur, men omvendt er der masser af plads, når højkonjunkturen starter – og der står vi altid klar!

Opsummering af de tre vigtigste råd

  1. Skab en grøn pool: Saml mennesker, der kan skabe en grøn pool for at tackle vilde problemer.
  2. Få styr på problemformuleringen: Sørg for, at alle ser det samme problem på samme måde.
  3. Vurdér problemets vildhed og konfliktfylde: Vælg den rette interessentmodel baseret på problemets karakter.

Disse råd kan hjælpe ledere og rådgivere med at navigere i en kompleks og uforudsigelig verden, og bogen “Vilde Problemer” giver værdifulde indsigter, der kan omsættes til praksis i erhvervslivet.

Nysgerrig efter mere viden og indsigt?
Vi har samlet alle vores anbefalinger af bøger og podcasts til ledere på én side.
Gå til Leadership Recommendations

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Seneste artikler

Ugens mest læste