Forside Rådgivning og udvikling af bestyrelser

Rådgivning og udvikling af bestyrelser

Rådgivning skræddersyet til din bestyrelse

Det er vores udgangspunkt, at alle bestyrelser er unikke og har særlige situationsbestemte behov. Derfor er det afgørende for den endelige løsning, at vi i fællesskab grundigt forventningsafstemmer og efterfølgende vælger den bedste løsning.

Alle forløb udvikles og prissættes ud fra en helhedsbetragtning, hvor Stadil Advice kan indgå i såvel forberedelse, planlægning, gennemførsel og opfølgning.

Kontakt Christian Stadil og hør mere

Kontakt Christian Stadil og hør mere

Stadil Advice designer og gennemfører skræddersyede løsninger for eksisterende bestyrelser og advisory boards. Vi har erfaringer med:

 • Planlægning og gennemførsel af strategiworkshop
 • Analyse af dynamik i eksisterende bestyrelse og fremtidigt behov for ændringer/udvidelse i sammensætningen
 • Facilitering af proces for bestyrelse, hvor vision og position for organisationen er i fokus
 • 2-dages mini-uddannelse primært med fokus på bestyrelsens effektivitet, og sekundært på medlemmernes kompetencer
 • Styrkelse af samarbejde mellem direktion og bestyrelse

Referencer kan gives på foranledning og kun efter aftale med vores kunder, som ofte ønsker diskretion.

Mange af vores tanker omkring rådgivning i al almindelighed og bestyrelsesarbejde i særdeleshed kan med fordel ses andre steder på denne hjemmeside.

Christian Stadils erfaring

 • 16 års uafbrudt bestyrelsesarbejde fordelt på 10 bestyrelser/advisory boards i meget forskellige brancher og størrelse organisationer.
 • Heriblandt 12 år i UNICEFs bestyrelse, hvor vi mere end fordoblede såvel omsætning som resultat.
 • Ca. 350 bestyrelsesmøder og årsmøder / generalforsamlinger, hvor stort set alle tænkelige og utænkelige situationer er blevet vendt.
 • Egen deltagelse på INSEAD-bestyrelsesuddannelse, hvorfra de bedste indtryk er taget med i vores egen Board Work-uddannelse.

Christian har desuden:

 • 24 års rådgivningsarbejde med ledere, lederteam og bestyrelser fra mere end 300 virksomheder.
 • Designet og gennemført fire hold på Board Work-uddannelsen – og feedbacken på vores ABC-koncept har været overvældende.
 • Beskrevet ”Mine 50 Unplugged Learnings fra bestyrelsesarbejdet” som er et bud på at få bestyrelsesarbejdet helt ned på jorden i mikro-adfærd.
 • Udviklet ”Virksomheds-pentagonen” – et ledelsesværktøj til brug i bestyrelseslokalet med henblik på at danne overblik over organisationens sammenhæng og udvikling.
 • Skrevet fire bøger, bl.a. Corporate Networking og Professionel Passion – tre af disse anvendes i Board Work-uddannelsen.
 • Fingeren på pulsen, idet han med baggrund i sin cand.merc.-uddannelse fungerer som censor på CBS - over 50 kandidat- og bacheloropgaven er læst og eksamineret.

Testimonials

I Skolelederforeningen har vi gennem flere år forsøgt at gøre bestyrelsen både mere moderne og bedre fungerende, men vi lykkedes ikke helt med projektet. De store forandringer udeblev. Ændringen kom først da både næstformand Dorte Andreas og jeg selv var kommet gennem Stadil Advices Board Work-uddannelse. Det skabte klarhed over formandskabets rolle ifht sekretariatschefens ditto. Senest har vi med stort udbytte brugt Stadil Advice til en ultra kort 3-timers uddannelse for resten af bestyrelsen. Jeg er sikker på, at det supergode forløb vil skabe den forandring, som vi har ledt efter i flere år. Tak til Christian Stadil for god guidning mellem faldgruber og guldgruber.

Claus Hjortdal

Formand, skolelederforeningen

Afsættet for vores samarbejde med Stadil Advice var Resilient Selskabsledelse og specifikt afdækning af kernen i organisationen. Christian Stadil faciliterede et bestyrelsesseminar, hvorigennem vi fik formuleret vores formål, løfte og værdier. Endvidere fik vi væsentlige input til udviklingen af årshjulet for bestyrelsen. Christian kunne (selvfølgelig) det, der var nødvendigt for at vejlede og drive processen. Det, der gjorde ham til noget helt særligt, var hans evne til at skabe et trygt og tillidsfuldt rum og dermed det optimale udgangspunkt for at komme helt til bunds i det, som er essentielt for vores virke.

Rasmus Johnsen

Formand, fonden Kvadderkjær

Stadil Advice faciliterer processer og rådgiver Børns Voksenvenners bestyrelse og direktør. Senest ved et bestyrelsesseminar var vi igennem en større proces med henblik på at gøre Børns Voksenvenners organisering klar til fremtiden. Det var en proces, som Stadil Advice gennemførte, og vi var alle helt høje, da vi kørte fra seminaret. Jane og Christian er engagerede og professionelle i processen, og så er de generøse i deres rådgivning. Som en mindre NGO var det stort for os at opleve!

Pia H. Christensen

Direktør, Børns Voksenvenner

I Ensure Pension har vi valgt at alle tre partnere skal gennemføre Board Work uddannelse for derigennem at kvalificere os til at professionalisere vores bestyrelsesarbejdet i virksomheden. Vi har desuden Christian tilknyttet som rådgiver i forbindelse med, at vi definerer fremtidige tydelige grænseflader mellem ejerskab, strategisk lederskab og drift. Vores samarbejde med Christian og Stadil Advice hviler på en stor tillid, tryghed og åbenhed, som har bidraget til at vi som ledelse står stærkt, organisatorisk har fået skabt forudsætningerne for en fortsat vækst og personligt er blevet bevidste om vores respektive styrker og udviklingsområder. Vores varmeste anbefalinger til Stadil Advice, Board Work og Christian.

Lars Sørensen, Lasse Siggaard og Martin Lauridsen

Partnerkreds, Ensure Pension

Jascha Fonden er i gang med et større strategiarbejde og bestyrelsen afholdt i den forbindelse en strategiworkshop til at kickstarte processen. Vi fik Christian anbefalet som facilitator og rådgiver - det har vi ikke fortrudt et øjeblik, og vi er nu godt på vej i vores videre strategiproces. Christian skabte fra første møde en tryghed og klarhed over forløbet, med sit rolige og vidende væsen og formåede på selve dagen at styre os alle gennem workshoppen på en professionel - og vigtigst af alt - meget personlig og indlevende facon. Den åbenhed og tillid der blev skabt i rummet, førte til, at vi fik skabt tidlig klarhed og et godt fundament at arbejde videre på. Vi har sat stor pris på Christians rådgivning og facilitering i forløbet, og vil til hver en tid anbefale ham og Stadil Advice, hvis man står overfor strategi/forandringsprocesser.

Fie Schow-Poulsen

Sekretariatschef, Jascha Fonden

For at give bestyrelsen en alsidig læring og inspiration i arbejdet for medlemmer med vidt forskellig baggrund kontaktede vi Stadil Advice. På et to dages kursus kom vi rigtig godt rundt om udfordringerne og det værdiskabende arbejde i bestyrelseslokalet. Det var en god inspiration til et endnu bedre bestyrelsesarbejde.

Jens Risum

Bestyrelsesformand, TV 2 Lorry

Skriv eller ring direkte til Christian Stadil på cs@stadil-advice.dk eller 20 14 78 45, hvis du har spørgsmål til rådgivning og udvikling af din bestyrelse.