Forside Ledernetværk 2023

Ledernetværk 2023

Lederskab, følgeskab & fællesskab

Specifikke emner som digitalisering, bæredygtighed, tiltrækning af medarbejdere, energipriser og inflation er eksempler på udfordringer, der er højaktuelle, og som ledere – afhængig af konteksten – skal forholde sig til i 2023 og årene frem.

Uanset om du har ansvaret for en virksomhed, en afdeling, et produkt, et projekt – eller sidder i en ledergruppe, bestyrelse eller partnerkreds, skal du bidrage til: lederskab, følgeskab og fællesskab. Tre ord, der både hver for sig og tilsammen betegner behovet netop nu.

Har du spørgsmål eller ønsker info?

Har du spørgsmål eller ønsker mere info?

Jeg har selv arbejdet sammen med Jane og Christian i snart 20 år. Det er derved blevet en vigtig del af mit lederskab.

Stadil Advice Ledernetværk har givet mig et fortroligt ledernetværk, jeg ikke havde før, og jeg har haft mulighed for at møde nogle af Danmarks mest kendte ledere – og komme helt tæt på. Jeg modtager hele tiden inspiration og feedback på aktuelle forhold, og jeg hører om de nyeste teorier og metoder til fortsat fornyelse af min lederrolle.

Netværket hjælper mig til at forny og udvikle mig som leder, og vi bliver guidet til, hvordan man i praksis gør en forskel som leder - igennem opbyggende selvrefleksion og udvikling. Et netværk, der bliver ved med at give - stor tak for det!

Søren Ellegaard

Administrerende direktør

Igennem netværket har jeg skabt mange gode kontakter, som jeg har brugt i mit professionelle virke. Det bedste har været, at jeg har kunne sparre med nogen, som ikke var blandet ind følelsesmæssigt eller professionelt. Samtidig har det givet mig blod på tanden til at udvikle mig selv og min karriere.

Jeg kan give mine varmeste anbefalinger til både Jane og Christian, som formår at sætte det rigtige hold og sætte scenen for en masse god og lærerig inspiration.

Henriette Bjerg Persson

Kundechef i COOR

Lederskab

Et begreb, der til stadighed skrives tykke bøger om. Men hvad er lederskab eller førerskab anno 2023? Ledelsesguruen Peter Drucker skrev, at ”management er at gøre tingene rigtigt, leadership er at gøre de rigtige ting”. Han skrev disse ord for mere end 40 år siden, og vi kan vel passende tilføje: ”… til trods for, at fremtiden hverken kan forudses eller planlægges.”

Følgeskab

Mening er stort set nr. 1 i alle undersøgelser, når spørgsmålet går på, hvad der gør, at man som ansat vil være loyal overfor sin virksomhed eller brand. Samtidig er forholdet til lederen den primære årsag til, at man ønsker at skifte eller har skiftet job. Opgaven er derfor at skabe følgeskab såvel internt som eksternt i organisationen. Ærlighed, dømmekraft og autenticitet er afgørende persontræk, og det kan nærmest kun opnås ved at udøve tæt-på-ledelse.

Fællesskab

Som censor på CBS møder Christian mange unge, som i den grad søger i retning af organisationer, der tilbyder dem at blive en del af et stærkt fællesskab. De vil føle sig hjemme, og vil vi ikke alle det? Måske har coronapandemien forstærket det, men hvis du som leder eller din virksomhed identificerer sig med noget, som er større end dig selv, kan du få fans og måske endda skabe en fanskare, der gengiver et positivt ekko af dig og dit projekt.

Udover ordene i sig selv har de et fællestræk nemlig endelsen -skab, som peger på, at det er dynamiske størrelser, altså noget som skal skabes. Det er vores mål med årets program, at vi på alle moduler kommer tæt på nogle, som både har skabt, er i gang med at skabe og vil skabe noget ekstraordinært med udgangspunkt i de tre begreber.

Jeg synes, at netværket er genialt til inspiration. Jeg får andres input til, hvordan jeg kan lede mit team og være i min rolle som leder. Jeg får hjælp til at komme videre med konkrete problemstillinger. Det er lidt forskelligt, hvad jeg kommer med, og hvad som optager mig, men jeg bliver altid inspireret.

Randi Skytte

Senior Manager i Ørsted

Det giver mig meget at blive udfordret på sine egne sager og få sat det hele i perspektiv blandt ligesindede. Det blev helt klart nemmere at få eksekveret på de problemstillinger, som jeg havde. Derudover henter jeg en del fra inspiratorerne, og der synes jeg, at niveauet af inspiratorerne er meget højt. De repræsenterer megen erfaring og er dygtige formidlere, og det inspirerer mig meget.

Jakob Venø

COO i Kongeegen

Mød de syv inspiratorer på dette års netværk

Modul 1: Demokrati og frihed | 18. april

Christina Krzyrosiak Hansen | Borgmester i Holbæk

Superlativerne væltede ned over Christina Krzyrosiak Hansen ved sidste kommunalvalg bl.a.: Rekordkvinden fra Holbæk, et godt bud på en kommende statsminister og bydronningen. Store ord og næsten helt umenneskeligt at leve op til. Så det forsøger den 29-årige politiker netop ikke at gøre; at ligge under for andres forventninger. Hun vil slet ikke kaldes bydronningen – for hende handler det om at være alt det modsatte; At være Christina, hende som er tilgængelig for alle borgere i Holbæk.

Vi skal møde en ung leder, der som 24-årig fik ansvaret for Holbæk Kommune, på det tidspunkt landets fattigste kommune. Første opgave var at genoprette økonomien. Der var modstand og tvivlere, men Christina fokuserede på opgaven. Vi skal høre om, hvordan hun gjorde, og hvad hun gør i dag, vi skal høre om hendes forhold til Drake og hiphop, og hvordan hun samler og skaber bevægelse i en demokratisk organisation.

Modul 1: Demokrati og frihed - fortsat

Peter Martin Skjold Jensen | Ejer af virksomheden MED

MED (Military Equipment Denmark) er en salgs- og servicevirksomhed inden for forsvarsindustrien. I MED er ledelse altid med udgangspunkt i den enkelte medarbejder. I MED er ledelse altid med udgangspunkt i den enkelte medarbejder. Grundlaget er situationsbestemt ledelse og samarbejde. Ingen skal ledes ens, og alle samarbejder er forskellige. Det er afgørende, at både ledere og medarbejdere forstår kollegernes forskellige tilgange for at sætte den enkeltes kompetencer bedst muligt i spil.

Ærlighed og åbenhed er vigtige værdier på det personlige og professionelle plan. MED blander sig ikke i fritiden men erkender, at arbejdet påvirker familielivet og omvendt. Der en åben invitation til dialog med både medarbejdere og familier, for det hele menneske fungerer bedst, når der er balance i livet. Medarbejderne er den vigtigste ressource, og derfor er trivsel og fastholdelse i konstant fokus. At skabe gode arbejdsvilkår, så medarbejderne ønsker at blive i virksomheden, er højt prioriteret.

Modul 2: Livsledelse og iværksætteri | 17. maj

Mette Thingstrup | Erhvervspsykolog og Cand.Psych.Aut.

Livsledelse – at mestre livets paradokser er relevant for alle os, der ønsker at blive bedre til at leve det liv, vi drømmer om. Ledere har nemlig en indbygget risiko for at komme til at fokusere på arbejdsopgaven ’at lede andre og deres projekter’ i så høj grad, at de glemmer at lede og leve deres eget liv.

Paradokser er et vilkår. Med livsledelse tager man løbende ansvar og ejerskab for sit eget liv ved at balancere paradokserne med deres spændinger og modsatrettede krav. Det handler om at leve og ikke bare overleve, om at lade sig rive med af livet og samtidig sætte en retning og om at være forpligtet over for andre og stadig varetage sine egne behov. Mette vil komme med konkrete eksempler og øvelser til, hvordan man bevarer energien og i trygt samarbejde med andre finder sine ønsker og drømme frem igen. Det gode er, at det er let at give hendes synspunkter videre til vores medarbejdere og andre, som vi kerer os om.

Modul 3: Virtual reality og visioner | 13. juni

Simon Lajboschitz | CEO i Khora Virtual Reality

Simon Lajboschitz er CEO og stifter af Khora, og vi skal høre om iværksættereventyret med fokus på visionerne for dette innovative selskab. Khora har et prisvindende Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) produktionsstudie i København, der skaber banebrydende indhold indenfor flere anvendelsesområder, og hvor de over de seneste fem år har produceret mere end 300 VR/AR-applikationer og afholdt mere end 1000 workshops og events, og det skal vi naturligvis også afprøve med SAL23.

I en to-timers workshop vil vi få mulighed for at få praktisk erfaring med hardwaret, lære mere om gældende branchestandarder og hvordan fremtiden vil se ud, når VR og AR vil findes over-alt omkring os. Idéen er at få os alle til at tænke over, hvordan jeres organisation vil drage fordel af disse teknologier.

Modul 4: Transformation og talentpleje | 23. august

Christian Jensby | Clients & Industries Leader / Partner i Deloitte

Deloitte er en kæmpe spiller på markedet og har de seneste år været igennem en omfattende transformation for at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere og partnere. Ingen kommer i dag sovende til de kompetente medarbejdere, ej heller Deloitte, så vi skal høre om de seneste fem års indsatser og foreløbige resultater.

Det er en motorvej af indsatser, som har drevet transformationen i Deloitte. Startende med at blive klogere på sin egen kultur, til ledelseskulturen, hvor man nu er meget tættere på medarbejderne, omfattende talentsprogrammer, diversitet, inklusion, ny lønmodel, farvel til hundredvis af kunder, så medarbejderne kan følge og arbejde med de rigtige kunder, og senest lige barsel til alle. Det er blot et overblik med mange indsatser - nogle specifikke steder i organisationen og andre på tværs af forretningen.

Modul 5: Succes og fejring | 5. oktober

René Szczyrbak | Stifter af STV Production

Dette modul adskiller sig fra vores normale praksis på mange måder. Det er første gang, at vi skal møde en iværksætterhistorie fra A til Z ”unplugged”. Det er historien om René Szczyrbak, formand og partner i STV. Vi skal høre historien om 35 års fantastisk rejse fra at være guitarist i Tøsedrengene til at stifte sit eget medieselskab, bygge det op, overleve kriser og endelig overdrage ledelsen til folk fra egne rækker.

Holdet kommer til at møde en ganske særlig varm person, som i den grad har kunnet skabe fællesskab og følgeskab. Du kommer også til at opleve en hudløs ærlig ”looking back” på en beretning med store op- og nedture, men René har altid haft værdierne på rette sted og altså truffet det svære valg at stoppe, ”mens legen er god”.

Modulet er også af særlig betydning for Stadil Advice og stifterne, fordi vi d. 1/10-23 fylder 25 år. Det skal naturligvis fejres, og som del af SAL får du en speciel invitation. (Læs mere på s. 14 i brochuren)

Modul 6: Mikroforandringer | 22. november

Signe Bruskin | Forfatter og foredragsholder

Alle organisationer oplever forandringer. Men hvordan oplever medarbejderne forandringerne?

Typisk har fokus været på de store strategiske forandringer. Dem, der virkelig rykker organisationen set med ledelsens briller. Men spørger vi derimod medarbejdere, er det ofte de små forandringer, mikroforandringer, der påvirker dem mest. Det kan eksempelvis være indførslen af ”flexible seating”, ændringer i kaffeordningen, eller når en god kollega siger op.

Ofte ser forandringerne små ud på papiret, men hvis man lytter til medarbejderne, føles de store og radikale. Til dette netværksmøde har vi inviteret Signe Bruskin til at komme og fortælle om mikroforandringer. Både om hvad mikroforandringer er, hvordan medarbejderne oplever dem og ikke mindst, hvordan vi strategisk kan arbejde med dem.

Datoer

Modul 1: 14. april 2021
Modul 2: 18. maj 2021*
Modul 3: 21. juni 2021
Modul 4: 26. aug. 2021
Modul 5: 07. okt. 2021
Modul 6: 24. nov. 2021

Alle moduler er fra kl. 09-16

Virtuelt PITSTOP I: 11. feb. kl. 14-16
Virtuelt PITSTOP II: 9. marts kl. 14-16

Sted

Alle moduler finder sted i København og omegn - med undtagelse af modul 2*.

*18. maj er i Odense, og vi kører sammen i bus. Forventet afgang / retur hhv. kl. 8:30 og 18:30.

Pris

At deltage på dette års ledernetværk koster 20.000 kr. eks. moms.

Deltagerantal

Der bliver 20-25 deltagere på dette års netværkshold.

Datoer

Modul 1: 18. april 2023
Modul 2: 17. maj 2023
Modul 3: 13. juni 2023
Modul 4: 23. aug. 2023
Modul 5: 05. okt. 2023
Modul 6: 22. nov. 2023

Alle moduler er fra kl. 8:30-16:00 på nær 5. modul, som er fra kl. 12:00-22:00 plus mulig overnatning.

Sted

Alle moduler finder sted i København og omegn.

Deltagerantal

Der bliver 25-30 deltagere på dette års netværkshold.

Pris

At deltage på dette års ledernetværk koster 25.000 kr. eks. moms.

Vil du ringes op?

  Hvorfor Stadil Advice Ledernetværk?

  Fordelene ved at være deltager på Stadil Advice Netværk er bl.a.:

  • Medlemskab af et professionelt faciliteret netværk, hvor fremmøde og loyalitet er stort.
  • Deltagelse i et fortroligt forum på 20-25 ambitiøse ledere.
  • Mulighed for værdiskabende sparring på højeste niveau.
  • Et ekstraordinært kompetent og professionelt fællesskab.
  • Personlig udvikling og lederudvikling som kommer dig selv, dine medarbejdere og din organisation til gode.
  • Dit vigtigste netværk nogensinde, hvor du glæder dig til at komme – hver gang.
  • Som deltager på et afsluttet årsprogram får man fortrinsret til gentegning det følgende år.

  Bliv en del af hele vores eksklusive ledernetværk

  Foruden deltagelse i dette program bliver du inviteret ind som medlem af hele vores eksklusive ledernetværk, som består af alle deltagere fra SAX, SAL og Board Work. Dette indebærer:

  • Et års adgang til FuelBox – spørgsmål til enhver lejlighed.
  • Fælles inspirationsevents, PITSTOPs og andre netværksarrangementer.
  • Medlem af lukket LinkedIn-gruppe med adgang til mere end 100 andre ledere.
  • Ledelsesinspiration til din indbakke: Stadil Advice Insights.
  • VIP-oplevelser til fodbold og ishockey ad hoc.
  • Du kan altid ringe eller skrive til Christian/Jane, hvis du har behov for sparring.

  Visionen

  At gøre de bedste bedre gennem sparring, inspiration og indsigt.

  Målet

  At netværket bliver Danmarks bedste netværk. For hver sæson bliver netværket stærkere, fordi deltagerne prioriterer netværket højt og typisk deltager flere år.

  Rammen

  En sæson består af seks møder, hvor vi hver gang har besøg af en inspirator. Inspiratoren er en person, der på en passioneret måde har skabt bemærkelsesværdige resultater. Inspiratorens opgave er at sætte scenen til en nærværende og intensiv dialog om et emne inden for ledelse og organisationsudvikling. Hvert heldagsmøde deles op i to halvdagsmøder, hvor du kan deltage i begge eller blot det ene.

  Formen

  Det er nødvendigt, at deltagerne er indstillede på at bidrage til et forum, hvor åbenhed og fortrolighed er nøgleordene. Det er essentielt, at deltagerne bruger energien på dels at overføre inspirationen fra inspiratoren til eget lederunivers, snarere end en vurdering af inspiratorens situation. Deltagerne er parate til at give og modtage feedback og prioriterer højt at deltage til møderne.

  Holdet

  Holdet er en blanding af ambitiøse ledere, der har det til fælles, at de vil udvikle sig videre fra et højt niveau til et endnu højere. Nogle af holdets medlemmer er tidligere deltagere på vores netværkshold, mens andre er nye. Også denne sæson vil der være særligt fokus på at integrere holdet til en sammentømret enhed – et fællesskab.

  Har du spørgsmål eller ønsker info?

  "Netværk betyder rigtig meget i min funktion. Det har taget 10-15 år at bygge mit professionelle netværk op, både i Danmark og internationalt.

  Jeg bruger aktivt mit netværk til vores medlemmer, de spørger om alt mellem himmel og jord, og jeg ved altid hvem jeg kan tage fat i, hvis jeg ikke selv kan svare på spørgsmålet. Det handler om at få og dele viden. Helt kort.

  Det kræver tålmodighed at udvikle sit netværk. Første gang jeg var med til Folkemødet, tænkte jeg, at det var ikke mit netværk, mit game, men så går man i gang med at bygge relationerne og netværket op i den sammenhæng. Det kan sagens tage tre-fire år.

  Hos Stadil Advice Ledernetværket handler det om at få sparring, afprøve nogle idéer i et frit forum. Om at få inspiration fra nogle som ikke er i branchen, det er meget brugbart og værdifuldt. "

  Ulrikke W. Krogbeck

  Vicedirektør for Medlemsservice & Brancheudvikling i Danske Advokater

  ”Det, jeg har fået ud af netværket, er ganske enkelt: Opdrift. Luft under vingerne og har fået introduceret nye vinkler og inspiration. Som i Jonathan Havmåge, hvor moralen er: ”Den, der flyver højst, ser længst.” Det er godt at blive udfordret og budt noget uventet.

  Væk fra det indforståede, selvopfyldte profetier og væk fra skolelærer-jargonen. At vi i netværket kommer fra alle mulige professioner, er virkelig inspirerende og givende. Netværket bliver som et åndehul, hvor tiden og rummet er til gøren sig tanker og refleksion.”

  Barbro Saul

  Daglig leder i Næstved Kommune

  Skriv eller ring direkte til Christian Stadil på cs@stadil-advice.dk eller 20 14 78 45, hvis du har spørgsmål til SAL23 (Stadil Advice Ledernetværk 2023) eller ønsker at deltage.