Forside Minikursus: Sådan bliver du en bedre netværker

Minikursus: Sådan bliver du en bedre netværker

Netværk er et begreb, som er kommet for at blive. Personer, som har et stort og brugbart netværk, og som forstår at bruge det rigtigt, har de bedste muligheder for at opnå deres mål.

Vi har derfor lavet dette online minikursus kaldet “Sådan bliver du en bedre netværker.” Vi mener nemlig, at alle kan lære at blive bedre til at netværke og dermed høste de mange fordele.

Kurset består af seks videoer, hvor Jane præsenterer dig for konkrete kompetencer og øvelser, som du kan arbejde med lige med det samme.

Kom med på vores ledernetværk 2023

Kursus - Introduktion

Introduktion til PHESKO-modellen og lidt om fordelene ved at være en dygtig netværker. Den gode nyhed er, at alle kan lære det. Så se med her, hvis du ønsker at blive bedre til at netværke og høste de mange muligheder.

1. kompetence - Personlig Balance

Kun få professionelle kompetencer er mere påvirket af Personlig Balance end networking. Fordi “produktet” er relationen, så er det vigtigt, at man har det godt med at netværke og kun vælger de relationer, som man etisk og værdimæssigt kan stå inde for. Det er også vigtigt, at man ved, hvilke mål man forfølger i arbejdslivet, og ud fra disse tiltrækker de rette mennesker, som vil bidrage til målene og rejsen.

Endelig er det afgørende, at man kender sine egne styrker og udviklingsområder, herunder at man er opmærksom på, om man primært er introvert eller ekstrovert, fordi det betyder en del for, hvilke netværkssammenhænge man trives bedst med.

2. kompetence - Holisme

Holisme er DNA’et i networking. Det drejer sig i al enkelhed om, at man i stedet for at tænke på, hvad man kan opnå, først og fremmest skal tænke på, hvad man kan give og bidrage med. Hvis man konstant er opmærksom på andres behov, så opbygger man et image af at være giver, og så opstår automatisk den modsatte effekt, nemlig at andre interesserer sig for og gerne vil hjælpe en. Generøsitet.

Desuden er det essentielt, at man ser verden som én stor organisation. Stanley Milgram viste i 1967 via sine undersøgelser, der mundede ud i artiklen “Six Degrees Of Separation”, at alle er forbundet med fem-seks led imellem hinanden.

3. kompetence - Empati

Empati dækker i denne sammenhæng indlevelsesevne og situationsfornemmelse. Det at kunne møde et andet menneske med fuld opmærksomhed og være maksimalt til stede i relationen er vigtigt for at kunne opfange de signaler, der opstår i en samtale.

Din attitude fungerer som et filter – alt hvad du ser og oplever, går via din attitude. Du bestemmer til dels selv, hvilken attitude du vælger i enhver sammenhæng, men du har altid en mulighed for at påvirke enhver situation positivt. Netværksfolk har en attitude, der signalerer, at de nyder at bidrage til andre menneskers ve og vel.

Som Søren Kierkegaard skrev i midten af 1800-tallet om hjælpekunst: “For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstaa mere end han – men dog først og fremmest forstaa det, han forstaar.”

4. kompetence - Systematik

Når vi gennemfører undervisningsprogrammer i virksomheder, så er det denne kompetence, de fleste gerne vil forbedre. Vi har udviklet redskaberne “Map the Pack”, som er en metode til at få overblik over hele sit netværk, og “Map the Gap”, hvor idéen er systematisk at koble sine mål og ønsker til sit eget netværk. Resultatet er, at man ved at arbejde bevidst og struktureret med sit netværk får et langt bedre match mellem sine ønsker og de relevante dele af ens netværk.

Alt for ofte er det de samme mennesker, vi vælger at aktivere i vores netværk, og det antal er sjældent over 20. Mon ikke der er en chance for, at der er en blandt de 380 øvrige, som kan bidrage positivt? Hvis man tilmed holder det op imod, at det er ganske normalt at have omkring 500 mennesker i sit netværk, så er det jo ganske vigtigt, at de 20 personer, der svarer til 1:25, som man hyppigst er i kontakt med, er de rigtige.

Vi arbejder med at udpege hhv. Buddies og Meshes i ens netværk, der er et tværsnit af de mest værdifulde kontakter i netværket.

5. kompetence - Kommunikation

Evnen til at kommunikere præcist og med kvalitet er selvsagt en afgørende kompetence som netværker. I bund og grund handler det om tre punkter, nemlig at kunne stille gode og interesserede spørgsmål, at lytte aktivt og at formulere præcist, hvad man efterspørger.

På kurserne gør vi meget ud af, at man har sine one-liners klar, så man er i stand til at påbegynde og afslutte en samtale på en elegant måde, og at man på spørgsmålet: “Hvad laver du?” er i stand til at give et svar, som vækker andres interesse.

6. kompetence - Online mentalitet

Som netværker er det vigtigt at være aktiv, synlig og tilgængelig – samlet kalder vi det, at man har en online mentalitet. Der ligger ofte en stor gevinst i at tænke over, hvordan man kan udnytte sine allerede tilrettelagte gøremål til at blive mere aktiv og synlig som netværker. Både på sociale medier som LinkedIn og i dine hverdagsmiljøer.

Ofte indgår man i sammenhænge, hvor man med en ganske lille ekstraindsats kan styrke sit netværk markant. F.eks. ved at blive hjælpetræner for sønnens fodboldhold eller indgå i forældrebestyrelsen for datterens skole. Pointen er, at man ofte alligevel investerer meget tid i disse projekter, og ved denne lille ekstraindsats bliver synligheden og opmærksomheden omkring ens person forøget markant.

Endelig er det værd at tænke over, at en dygtig netværker kan man altid finde og få fat i.

Er du blevet nysgerrig på netværk, og er du klar til at udvide dit eget – så læs om vores professionelle netværk her.

At netværke er "den nye kompetence"

Nye medier kommer konstant til, og nye generationer sætter deres præg på, hvordan nye måder at netværke er og kan, må siges at være stadig aktuelt og fascinerende. Vi oplever en massiv interesse for mulighederne i netværk og relationsopbygning i virksomheder og organisationer, såvel i Danmark som internationalt.

Det er ganske enkelt blevet anerkendt som “den nye kompetence”. Man kan nærmest beskrive det som et paradigmeskift, hvor vi er gået fra at betragte netværk og relationer som vigtige, men som noget man er født med, og som sker tilfældigt, til noget som kan trænes og bruges bevidst og struktureret. Vi har lært, hvordan man kan træne den “muskel”, gøre den stærk og bruge den målrettet, og det kan være en afgørende succesfaktor for en virksomhed.

Netværk dig til succes

“Netværk dig til succes” er titlen på vores bestsellerbog og koncept, som anvendes af mange virksomheder i bestræbelserne på at gøre deres medarbejdere til bedre netværkere. Specielt virksomheder, som har tæt kundekontakt, og hvis omsætning er et direkte resultat af, hvor gode deres medarbejdere er til at opbygge og omsætte relationer, har indset, at netværkskompetencen er vigtig at få trænet på lige fod med kompetencer indenfor ledelse, salg, kommunikation m.m. Jeg tror på, at de bedste resultater opstår, når man arbejder bevidst og struktureret med at få kortlagt sit netværk og lærer, hvilken netværksadfærd der situationsbestemt giver den bedste feedback.

Vi har udviklet et koncept, der omsætter ønsket om, at “her i virksomheden skal vi blive bedre til at netværke”, til noget konkret og handlingsorienteret. Når det i virksomheden bliver meldt ud, at man skal blive bedre til at bygge langvarige relationer op og dermed til at omsætte sit netværk til forretning, så efterlader det ofte medarbejderne med en afmagtsfølelse. Den bygger på, at det er såmænd indlysende nok og svært at være uenige i, men hvad skal vi så gøre?

Det kan ligefrem udvikle sig til modstand, fordi ledelsen blot fastholder sit budskab og groft sagt siger: ”Jamen, så kom dog i gang!” Det svarer til, at man kaster en, der ikke kan svømme, i vandet og så blot råber: “svøm!”

Efter vores overbevisning er det nødvendigt at nedbryde netværksdisciplinen i konkrete kompetencer, og sådan kom vi frem til de seks grundlæggende kompetencer for den dygtige netværker.