Beslutningens anatomi: Navigér gennem organisatoriske valg

-

Tilbage i juni måned opdagede vi muligheden for at “bestille en forsker i uge 24” under et indslag på TV2 Kosmopol, og jeg (Christian) undersøgte listen over muligheder. Alt, hvad det krævede, var, at man stillede lokaler til rådighed og samlede mindst 20 personer.

Jeg fandt hurtigt frem til foredraget “Beslutningens anatomi”, da temaet passede perfekt til vores overbygning på Board Work, som omhandler virksomhedens strategiproces og lederteamets beslutningsdannelse. Forskeren bag foredraget, professor John Christiansen, er tilknyttet CBS, hvor jeg i øjeblikket fungerer som censor.

Udforskning af beslutningsprocessen

I medierne og den generelle debat er der altid stor interesse for, hvem der træffer beslutningerne. Men måske er det mere interessant at undersøge, hvordan afgørende beslutninger opstår.

Foredraget byggede på en historisk gennemgang af forskellige centrale perspektiver på, hvordan organisationer træffer beslutninger. Vi fik også en kort historisk rejse gennem forskellige tilgange til beslutningstagning og de tilhørende modeller.

Hvad er grundlaget for disse tilgange? Hvor kommer de fra? Hvad kan de hver især fortælle os om, hvordan og hvorfor beslutninger træffes?

Beslutningers kompleksitet: Mere spørgsmål end svar

I løbet af foredraget blev vi præsenteret for følgende perspektiver:

 1. Beslutningstagning som et resultat af rationelle processer
 2. Beslutningstagning som regelbaseret adfærd
 3. Beslutningstagning som et resultat af relationer til andre
 4. Beslutningstagning i løst koblede systemer
 5. Beslutningstagning som meningsdannelse og samtale
 6. kompleksitet: Mere spørgsmål end svar

Det stod helt klart, at beslutninger ofte giver anledning til flere spørgsmål end svar.

Tag f.eks. “mink-sagen” – hvem traf beslutningen om at aflive alle mink? Hvem tog beslutningen om, at det er acceptabelt at træffe beslutningen om at aflive alle mink (lovgivningsmæssigt grundlag)?

Tænk også over, hvornår en beslutning begynder og slutter. Er det, når vi siger: “Er vi enige om, at…,” eller er diskussioner og påvirkninger før dette punkt også en del af beslutningen?

Beslutningstagningens byggesten: Definér, analyser, diskutér

På CBS er opbygningen af en større opgave sådan, at man først klart definerer problemet inklusive afgrænsninger og forudsætninger. Derefter vælger man en metode, nogle teorier og/eller data, som man vil inddrage i den efterfølgende analyse. Analysen fører til en diskussion og en konklusion. På den måde kan man kvalificere sin beslutning/konklusion, og derfor afhænger beslutningen i høj grad af det, der går forud.

På den anden side kan man også spørge sig selv, om øjeblikket, hvor beslutningsprocessen fører til noget konkret, f.eks. når vi siger: “Er vi enige om, at…,” betyder, at beslutningen er hugget i sten. Det er sjældent tilfældet, fordi kommunikationen og eksekveringen af beslutningen begynder nu, og ofte opstår der ny viden, der kan føre til ændringer i beslutningen. Det gælder ofte for strategier.

Skab enighed i lederteamet: De vigtige faktorer i beslutningsprocessen

Med andre ord er det vigtigt, at et lederteam er enige om følgende:

 1. Hvad handler beslutningen om (problemet)?
 2. Hvor er vi i beslutningsprocessen?
 3. Hvad er beslutningen?
 4. Hvad indebærer en given beslutning?
 5. Hvordan følger vi op på beslutningens virkning?

Lederteams overvurderer ofte, hvor enige de er om disse fire punkter. Ofte er de ikke enige om nogen af dem, og det kan skabe problemer.

Ordsproget “Fanden er løs i Laksegade” stammer angiveligt fra tidligere århundreder, hvor der opstod uforklarlige episoder, som kun kunne tilskrives Fanden selv. Måske var Fanden også involveret i mink-sagen, Nord Stream II og mange andre “uforklarlige” resultater af menneskeskabte beslutninger?

Konklusion: En beslutning er både fast og flydende

Efter at have udforsket de forskellige aspekter af beslutningstagningens anatomi er det klart, at beslutninger er langt mere nuancerede end blot faste eller flydende. De er et resultat af både rationelle processer, regelbaseret adfærd, relationer til andre, løst koblede systemer og meningsdannelse. Dette mangfoldige spektrum af tilgange understreger, at beslutninger altid vil være komplekse og skabt ud fra en mosaik af faktorer.

Som ledere er det vigtigt at erkende, at beslutninger ikke kun er produktet af et øjeblik, men derimod en proces med mange facetter. At forstå konteksten og rækkevidden af en beslutning, samt at holde døren åben for ny viden og ændringer, kan lede til mere robuste og bæredygtige resultater.

I jeres lederteam bør I sammen fortsætte med at udforske beslutningens verden, stille spørgsmål og forfine jeres tilgange, så I kan navigere i en stadig skiftende forretningsverden med visdom og sikkerhed.

Her er en refleksionsopgave til dig og dit lederteam: Vælg en beslutning, I står overfor, og identificér de forskellige perspektiver, der kan påvirke den. Diskutér, hvordan disse perspektiver kan påvirke jeres beslutningsproces, og hvordan I kan udnytte denne viden til at træffe mere informerede og robuste beslutninger.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Seneste artikler

Ugens mest læste