7 gode bestyrelsesvaner: vejen til værdiskabende governance

-

Et velfungerende bestyrelse er afgørende for enhver virksomheds succes og effektivitet. Men hvad kendetegner egentlig en god bestyrelse?

En nylig offentliggjort rapport baseret på 1455 besvarelser, “7 Gode Bestyrelsesvaner”, udarbejdet af BoardPartner F.M.B.A, Michael Staal og Andreas Frøland, giver et indblik i de bedste procedure og arbejdsgange for bestyrelsesarbejde. Denne rapport afslører syv afgørende vaner, der adskiller de mest effektive bestyrelser, A-holdene, fra de mindre succesfulde B-hold.

I rapporten defineres et A-hold som bestyrelser, der arbejder med seks eller syv af de gode vaner beskrevet længere nede i artiklen. A-holdet udgør omkring 30% af bestyrelserne. Bestyrelser, der arbejder med nul til fem af de gode vaner, kaldes B-hold, og de udgør cirka 70% af bestyrelserne.

De syv gode bestyrelsesvaner

1. Strategimøde – afholdes årligt
2. Risikostyring på agendaen
3. Årshjul anvendes
4. Bestyrelse i dialog med ledelsen (> 1 gang pr måned)
5. Bestyrelsesevaluering anvendes
6. Antal bestyrelsesmøder (> 5 pr år)
7. IT-sikkerhed / cyber risk på agendaen

1. Strategimøde – afholdes årligt

Arbejdet med strategi er afgørende for enhver bestyrelse, og det største potentiale ligger i at blive bedre til strategiarbejdet. Bestyrelser bør dygtiggøre sig inden for relevante strategiområder og primært udfordre og godkende virksomhedens strategiplan. Der findes mange ressourcer som bøger, værktøjer og konsulenter, der kan støtte dette arbejde.

2. Risikostyring på agendaen

En god bestyrelse skal have risikostyring som en prioritet. Dette er afgørende for at opfylde lovgivningens krav og sikre god governance. A-hold bestyrelserne har dette på plads, mens mange B-hold ikke lever op til mindstemålet. Bestyrelsen skal udfordre og vurdere ejernes ambitioner og risikoappetit og formidle dette til direktionen.

3. Årshjul anvendes

Selvom der ikke er krav til, hvordan bestyrelsen planlægger sit arbejde, er det praktisk at have et årshjul. Dette sikrer, at bestyrelsen og direktionen er opmærksomme på, hvornår specifikke emner skal drøftes. A-holdene har styr på denne parameter, mens B-holdene ofte arbejder mere ad hoc. Online bestyrelsesportaler kan hjælpe med at organisere møder, kalendere og referater.

4. Bestyrelse i dialog med ledelsen (mere end 1 gang pr måned)

En god bestyrelse bør have løbende dialog med ledelsen mellem møderne. Dette sikrer, at bestyrelsens kompetencer og erfaringer bidrager til virksomheden. Forskellen mellem A-hold og B-hold er tydelig i forhold til interaktion med ledelsen. A-holdene er mere aktive og har hyppigere dialog. Det er vigtigt at føre en oversigt over fokusområder og kontaktpersoner i bestyrelsen for at styrke samarbejdet mellem møderne.

5. Bestyrelsesevaluering anvendes

Kun en tredjedel af B-holdene anvender bestyrelsesevaluering, hvilket er uambitiøst. Det er positivt, at mange A-hold har evaluering som en naturlig del af deres adfærd. Evalueringens form er mindre vigtig i starten; det essentielle er, at bestyrelsen oplever, hvordan evaluering igangsætter en læringsproces. Udvidelse af evalueringen til også at omfatte direktionen kan sikre afstemning mellem ejer/direktion og bestyrelse. Digitale serviceudbydere tilbyder værktøjer, viden og konsulentydelser til dette formål.

6. Antal bestyrelsesmøder (mere end 5 pr år)

Find den rette balance for antallet af bestyrelsesmøder, da det er individuelt for hver virksomhed. Planlægning med årshjul giver et oplyst grundlag at planlægge det kommende års bestyrelsesarbejde på. A-holdene, der arbejder med gode bestyrelsesvaner og vigtige emner som grøn omstilling, har ofte svært ved at nå årshjulet rundt med 5 eller færre møder. Undersøgelsen viser, at A-holdene mødes hyppigere end 5 gange om året, mens kun en tredjedel af B-holdene gør det. Evaluér hvert møde for at vurdere dets mening og bidrag, og bliv bedre til at ramme det rette antal møder og tidspunkter.

7. IT-sikkerhed / cyber risk på agendaen

Der er et stort behov for at adressere IT-sikkerhed og cyber risk, især for B-holdene. Diskrepansen mellem A- og B-holdene er størst på dette område. Selvom mange A-hold har fokus her, forventer vi en endnu højere andel af A-holdene, der også arbejder med dette tema. Det kan være svært som bestyrelse at stille de rette spørgsmål uden tilstrækkelig teknisk forståelse. Anbefalingen er at vedligeholde en baseline, risikovurdering og handlingsplaner for IT-sikkerhed og cyber risk. Erhvervsstyrelsens IT Sikkerhedscheck er et anbefalelsesværdigt værktøj, og yderligere vejledninger kan downloades fra Bestyrelsesforeningens Center for Cyber kompetencer.

Tre vaner, I bør implementere først

Undersøgelsen afslører, hvilke tre bestyrelsesvaner der kan løfte B-hold til A-hold. Rapporten indikerer, at anvendelse af årshjul, flere møder og en aktiv dialog mellem bestyrelse og direktion er afgørende for at øge værdiskabelsen.

Disse tre tiltag er korrelerede og kan bidrage til at løfte bestyrelsen til nye højder.

Billede lånt fra rapporten: 7 GODE BESTYRELSESVANER © BoardPartner F.M.B.A.

Afsluttende kommentarer

Forskningen i rapporten viser, at kun omkring 30% af bestyrelserne kan betegnes som værdiskabende. Men det betyder ikke, at det er umuligt for andre bestyrelser at forbedre sig. Vi tilskynder alle bestyrelser til at implementere de syv gode vaner og arbejde mod at blive en værdiskabende bestyrelse.

Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte os hos Stadil Advice. Vi tilbyder desuden vores egen bestyrelsesuddannelse, Board Work, der kan hjælpe dig med at styrke din bestyrelsespraksis og øge din virksomheds succes.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Seneste artikler

Ugens mest læste